תכנית מכירה לקבלן/יזם - גוונים ניתנים לשינוי בהתאם לקונספט הפרוייקט