top of page

הַמִשְׂחָקֻבִּיָּה 

 

עיצוב פנים מבנה וסביבה, הינם מכלול של גורמים המשפיעים על התפתחות הילד, אישיותו וכישוריו. הפרוייקט מדגיש את "המבנה כסביבה" ומציג כיצד אינטראקציה עם המבנה עוזרת לילד להבין את עצמו כייצור יצירתי אשר חוקר, מגלה ויוצר

המבנה מכיל קופסאות אלומיניום בפרופורציות שונות שלהן פונקציונאליות שונה בהתאם לצרכי היום. צורניות הקופסאות נבעה ממשחק הקוביות אשר תורם רבות להתפתחות הילד ואף המשחק המועדף על ילדים מכיוון שמשלב בתוכו פירוק והרכבה. תוך כדי משחק עם הקופסאות יכול החלל להשתנות בהתאם לצורך ובכך יוכל הילד להגיע לגילויים וחידושים 

עיצוב פנים מבנה וסביבה, הינם מכלול של גורמים המשפיעים על היכלת של הילד לחקור לגלות וליצור

הפרוייקט מדגיש את "המבנה כסביבה" ובא לבדוק את הקשר בין מבניות החלל לילד           

המשחק האהוב על הילדים הינו משחק הקוביות מכיוון שמשלב בתוכו פירוק והרכבה ומשמש עבורם סיטואציה בה הם יכולים לבטא את עצמם כייצורים יצירתיים ואף לייצר סימביוזה בין המשחק לחיים האמיתיים

"על ידי אינטרארקציה של הילד עם החלל הילד עובר מ"משתתף במשחק" ל"יוצר המשחק

היצירתיות, כאמור היא תנאי הכרחי לחיפוש העצמי והיא מגיעה לידי ביטוי בשעה שאנו משחקים

כל משחק בנוי ממערכת חוקים והחוקים אותם אני מתווה לילד הינם: "דחוף" (PUSH) ו"משוך"

הַמִשְׂחָקֻבִּיָּה
הַמִשְׂחָקֻבִּיָּה

press to zoom
הַמִשְׂחָקֻבִּיָּה
הַמִשְׂחָקֻבִּיָּה

press to zoom
הַמִשְׂחָקֻבִּיָּה
הַמִשְׂחָקֻבִּיָּה

press to zoom
הַמִשְׂחָקֻבִּיָּה
הַמִשְׂחָקֻבִּיָּה

press to zoom
1/17
bottom of page