Mzh"a 9 - Tel Aviv

מוגבלות ללא מוגלבות - שילוב אנשים בעלי מוגבלויות בחברה הישראלית

 

מבנה לשימור השוכן בתל אביב אשר משמש כמבנה משרדים ליזמים צעירים

 יצירת חלל זורם אשר מייצג תחושה של חלל אינסופי ובכך מטשטש את הדיכוטומיה בין אנשים בעלי מוגבלויות לבין הנורמה ע"י טשטוש גבולות הציבורי והפרטי.

 

העיקרון המרכזי בתכנון מערך החלל היה בדגש על יצירת מסלולים חווייתים למשתמש על מנת לייצר

אצל היזם הצעיר תחושת הבנה לצרכי האדם בעל המוגבלות הפיזית

קורות העץ מהוות תחליף לקירות הגבס שהיו קודם לכן, וע"י מיקומם, צפיפתם ועוביים נוצק מסלול חוויתי ורציף למשתמש ללא קשיים ובעל אינטרקציה

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/7