Green Structure

Beer Sheva 

 

.בית ירוק לזוג הממקום באזור באר שבע אשר מתחשב בתנאי האקלים המדברי הקיצוניים ובכך מאפשר חסכון יעיל בצריכת אנרגיה

 .שיפועי הגג והקירות בהתאם לקרני השמש ומשמש כאלמנט הצללה בפני עצמו ואף תורם ליכולת של הבית לנקז ולאגור מי גשמים

  .כמו כן על מנת לנצל את הקרינה הסולרית על גג המבנה מותקנים תאים פוטוולטאים הפונים דרומה על מנת להגביר את ניצול האנרגיה הטבעית 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/8