top of page

InSideOut Pavilion 

.בתהליך הכנת הפופקורן מתבצע היפוך צורני הבא לידי ביטוי בחומריות ובטקסטורה השונה

ניתן לראות כי תחילה קליפת הגרעין הנה חומה וחלקה ותכולתו לבנה וקשה ובסוף התהליך פנים הפופקורן הנו הקליפה החומה והחוץ נהייה הלבן ולכן ניתן לומר כי החוץ הופך לפנים, והפנים לחוץ

בפבליון, ישנו היפוך פרוגראמתי בו במהלך השהות וההליכה בחלל החוץ והפנים מתחלפים ומטשטשים הגבולות הדיכוטומיים ביניהם

.מה שמקנה למשתמש בחלל להיות בפנים ולהרגיש בחוץ ולהיפך

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/9
bottom of page