top of page

המיזם הינו בהתנדבות ויצא לפועל בעזרת תרומתם ועזרתם של מחצבת אבן וסיד ומחצבת גולני.

חומרים, ריהוט ואביזרים - "שזר"  

36 גופי תאורה נתרמו ע"י יבגני אדפטוב - חשמלאי מוסמך.

מדפים נתרמו ע"י "נגריית דרור".

חומר עבור פעילות - "קצב" ציוד משרדי

שירה שירי עיצוב פנים
press to zoom
שירה שירי עיצוב פנים
press to zoom
שירה שירי עיצוב פנים
press to zoom
שירה שירי עיצוב פנים
press to zoom
שירה שירי עיצוב פנים
press to zoom
שירה שירי עיצוב פנים
press to zoom
שירה שירי עיצוב פנים
press to zoom
שירה שירי עיצוב פנים
press to zoom
שירה שירי עיצוב פנים
press to zoom
שירה שירי עיצוב פנים
press to zoom
שירה שירי עיצוב פנים
press to zoom
שירה שירי עיצוב פנים
press to zoom
שירה שירי עיצוב פנים
press to zoom
שירה שירי עיצוב פנים
press to zoom
שירה שירי עיצוב פנים
press to zoom
שירה שירי עיצוב פנים
press to zoom
שירה שירי עיצוב פנים
press to zoom
שירה שירי עיצוב פנים
press to zoom
שירה שירי עיצוב פנים
press to zoom
שירה שירי עיצוב פנים
press to zoom
שירה שירי עיצוב פנים
press to zoom
שירה שירי עיצוב פנים
press to zoom
שירה שירי עיצוב פנים
press to zoom
שירה שירי עיצוב פנים
press to zoom
שירה שירי עיצוב פנים
press to zoom
שירה שירי עיצוב פנים
press to zoom
שירה שירי עיצוב פנים
press to zoom
שירה שירי עיצוב פנים
press to zoom
1/2
IMG_5140_edited.jpg
bottom of page